Rašelinové zábaly

Rašelinové zábaly jsou jednou z forem lokální teploléčby využívající přírodního léčivého zdroje. Předností rašelinového zábalu je pomalejší a tím postupnější uvolňování tepla, proto ho lze aplikovat po vyšetření a celkovém zhodnocení zdravotního stavu lékařem i pacientům s kompenzovaným oběhovým onemocněním. Bezprostředním efektem rašelinového zábalu je analgetický a pohyblivost zlepšující účinek. Teplota zábalu je 40-48 °C, délka aplikace 30 min.

Lokální účinky rašelinového zábalu:

hyperemie (zvýšené prokrvení)
spasmolytický účinek (uvolnění zvýšeného svalového napětí)
analgetický účinek
resorpční účinek
změkčení vaziva
imunobiologický účinek (povzbuzení imunitních reakcí)
bakteriostatický účinek

Indikace lokální aplikace tepla:

choroby pohybového systému zánětlivého, degenerativního a poúrazového původu
neurologické choroby
onemocnění dýchacích cest
choroby trávicího ústrojí
metabolické choroby
urologické choroby
gynekologické choroby


Jednorázové rašelinové zábaly


Díky umístění 3-4 mm vrstvy rašelinové směsi mezi dvěma foliemi, z nichž je jedna prostupná účinným látkám, je zde přímý kontakt huminních látek s pokožkou pacienta. Přírodní příměsi v zábalu zabraňují většímu úniků vody ze zábalu a tím také výraznějšímu znečištění pacienta.
Součástí terapie je přiložení jednorázového rašelinového zábalu, na který se celou plochou přiloží další nosič tepla (parafínový, rašelinový) o teplotě 60°C po dobu 30min. Postupným uvolňováním tepla přes jednorázový rašelinový zábal se zabrání tepelnému šoku organismu a proto je šetrný i k pacientům s kardiovaskulárními nemocemi. Zábal lze použít pouze jednorázově, k další aplikaci je zapotřebí nový zábal.